Dr. Prathibha Varkey

Trending/Dr. Prathibha Varkey

Dr. Prathibha Varkey named president of Mayo Clinic Health System

ROCHESTER, Minn. ― Prathibha Varkey, M.B.B.S., has been named president of Mayo Clinic Health System, effective August 16, 2021.Dr. Varkey will partner with Mary Jo…

No information found.

Sign up